Quản lý chất lượng
Phương châm về chất lượng của chúng tôi đó là "sản phẩm tốt phải bắt nguồn từ nguyên liệu tốt". Vì vậy chúng tôi sử dụng hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên Việt Nam, an toàn và sạch. Chúng tôi đã có kế hoạch xây dựng những vùng nguyên liệu tại địa phương nhằm đảm bảo sự kiểm soát tốt hơn về chất lương dược liệu. Bởi chúng tôi tin rằng: Thảo dược để cho ra những hoạt chất tốt nhất phải được trồng như nó vốn là tự nhiên. Tức là cây mọc ở đâu thì phải cho chúng sinh trưởng ở đấy, hoang dại, nằm trong một hệ sinh thái tự nhiên, dưới các tán cây rừng khác. 
Vườm thảo dược Hy Thiêm

Vườn thảo dược Trinh Nữ Hoàng Cung

Vườn thảo dược Đinh Lăng