Thạc sỹ Cổ Đức Trọng
Tốt nghiệp Khoa Vạn vật Trường Đại học Khoa học Sài Gòn. Từ năm 1987 ông bắt đầu nghiên cứu về thảo dược Linh Chi. Tròn 30 năm tìm hiểu và nghiên cứu về loại Linh Chi với bộ sưu tầm hơn 50 chủng loài linh chi.

Bài viết liên quan